Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

07:56 15-05-2019 | :126

Laocaitv.vn - Chiều ngày 14/05, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 4 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại 63 điểm cầu địa phương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

 

Đồng chí Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 4 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp nhận và xử lý 934/1.049 phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. Có 19/23 bộ, cơ quan và 54/63 địa phương đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021. Một số bộ, ngành, địa phương đã có kế hoạch chi tiết, cụ thể, từ đó có thể đánh giá được kết quả và mức độ thực hiện, như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp và các tỉnh: Quảng Ninh, Hà Nội, Đồng Tháp… 10 cơ quan đã hoàn thành 100% nhiệm vụ ban hành các tài liệu hướng dẫn, kế hoạch cải thiện các bộ chỉ số, chỉ số thành phần.

Các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh. Trình ban hành và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật cắt giảm, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành. Qua đó đã giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng.

100% các Văn phòng bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo. Song bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn tình trạng trễ hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính, việc bố trí công chức làm việc tại bộ phận một cửa của nhiều địa phương còn lúng túng, chưa phát huy được hết vai trò của công chức, chưa đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức 4 tại chỗ đối với tối thiểu 20% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đa số các địa phương đã nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Đến hết quý I năm 2019, các địa phương đã cung cấp 42.127 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, trong đó có 3.480 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến, còn tại các bộ, ngành là 1.709 dịch vụ, trong đó có 380 dịch vụ có phát sinh hồ sơ trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Đối với tỉnh Lào Cai từ đầu năm đến nay đã ban hành 16 Quyết định về việc công bố danh mục 220 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó công bố 104 TTHC mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 116 TTHC. Tổng số TTHC 3 cấp là 2.042 thủ tục, trong đó 1.597 TTHC cấp tỉnh, 315 TTHC cấp huyện và 130 TTHC cấp xã. Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết 56.356/57.813 hồ sơ, trong đó đúng hạn: 55.697 hồ sơ, trả quá hạn: 659 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 1.457 hồ sơ; UBND các huyện, thành phố đã tiếp nhận giải quyết 9.089 /9.631 hồ sơ, trong đó đúng hạn: 8.863 hồ sơ, quá hạn: 226 hồ sơ và số hồ sơ đang giải quyết: 542 hồ sơ; UBND các xã, phường, thị trấn tiếp nhận, giải quyết 76.469/ 76.567 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết: 98 hồ sơ.

Hiện tại, tỉnh Lào Cai chưa thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tại các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn vẫn giữ nguyên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC "Một cửa" tại cơ quan, đơn vị mình. Toàn tỉnh có 23/164 xã, phường, thị trấn được đầu tư trang thiết bị điện tử hiện đại tại Bộ phận Một cửa. Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh đã đưa vào sử dụng tại 100% các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã kết nối công khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng TTĐT Chính phủ với 275 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 là 94 TTHC.

Quý I/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC theo lộ trình Đề án 1648 năm 2019; Quyết định phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC năm 2019, kết quả cắt giảm: 13.791 lượt hồ sơ được thực hiện cắt giảm, tiết kiệm được 5,69 tỷ đồng.

Thảo luận tại hội nghị một số bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thời gian qua. Đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị đồng chí Mai Tiến Dũng – Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ đề nghị các bộ, ngành cùng các địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt; khẩn trương tổ chức thực hiện các nhóm nhiệm vụ liên quan đến Bộ phận Một cửa, nhiệm vụ thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Đồng thời yêu cầu bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số; thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số từ 15/5 - 15/6/2019 và báo cáo đánh giá về Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết