Điểm sáng trong công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị

10:46 20-05-2020 | :2428

Laocaitv.vn - Trong quá trình thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, một trong những chủ trương đang được phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai triển khai và được Nhân dân đồng lòng ủng hộ, đó là vận động người dân và doanh nghiệp tham gia đóng góp vào công tác chỉnh trang đô thị. Có được sự đồng thuận này là nhờ cả hệ thống chính trị của phường đã cùng vào cuộc tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động.

Những tuyến phố phong quang đảm bảo mỹ quan đô thị tại phường Bắc Cường.

Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, phường Bắc Cường đã bám sát theo nội dung kế hoạch của thành phố cũng như của tỉnh để triển khai sát với thực tế của địa phương. Đặc biệt là gắn liền với kế hoạch thực hiện “Năm văn minh trật tự đô thị”. Mỗi một giai đoạn, phường đặt ra từng mục tiêu cụ thể, như: Vận động Nhân dân đóng góp xây dựng các tiểu công viên ở khu dân cư; tổ chức lực lượng duy trì đảm bảo trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông; vận động Nhân dân tham gia xây dựng các tuyến phố văn minh kiểu mẫu; xã hội hóa đóng góp xây lát lại hành lang, vỉa hè đảm bảo mỹ quan đô thị.

Tuyến phố Lê Văn Thiêm thuộc tổ dân phố số 6, số 7, với 238 hộ dân. Trước đây, vỉa hè của tuyến phố không đồng nhất, không theo một quy định chung nào. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tổ dân phố số 6, số 7 đã tuyên truyền, họp bàn với Nhân dân tham gia đóng góp, để cùng với Nhà nước xây lát lại hành lang vỉa hè, đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhận thấy đây là một chủ trương đúng, phù hợp, nên các hộ dân đồng tình ủng hộ, mỗi hộ đóng 7 triệu đồng. Nhờ đó, tuyến phố Lê Văn Thiêm đã trở nên sạch, đẹp, rộng rãi hơn so với trước. Anh Lê Tuấn Anh, tổ 6, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai cho biết: "Trong thời gian đầu cũng có khó khăn, bà con Nhân dân chưa đồng tình lắm. Sau đó cũng cơ bản bà con đã ủng hộ, còn một số nhà nữa nhưng trước sau họ cũng ủng hộ thôi. Bởi vì chỉnh trang đô thị sẽ đẹp cho tuyến phố, đẹp cho gia đình mình".

Không phải chủ trương, phong trào nào cũng sớm nhận được sự đồng thuận của người dân. Sự đồng thuận ấy chỉ có được khi mà có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia. Và ở tổ dân phố số 6, 7 phường Bắc Cường đã cho thấy vai trò và sự vào cuộc tích cực của những cán bộ cơ sở là bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố…để có được sự đồng thuận của Nhân dân.

Nỗ lực thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị khi triển khai thực hiện các chủ trương, phong trào, qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đó chính là bài học, kinh nghiệm mà phường Bắc Cường đã và đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, góp phần cùng thành phố đạt tiêu chí đô thị loại 1 trong năm 2020 này.

Việt Hùng – Vũ Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết