Điện Quan phấn đấu về đích nông thôn mới

09:56 06-05-2022 | :12133

Laocaitv.vn - Theo kế hoạch của huyện Bảo Yên, xã Điện Quan sẽ về đích nông thôn mới trong năm nay. Hiện cấp ủy, chính quyền xã đang huy động tổng lực sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân các dân tộc để hoàn thành toàn diện từng tiêu chí. Đặc biệt là các tiêu chí mà địa phương và người dân phải làm.

Các ban, ngành, đoàn thể xã Điện Quan chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường với bà con Nhân dân.

Đến thời điểm này, Điện Quan đã hoàn thành 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 6 tiêu chí còn lại, cơ bản cũng đã đạt. Xã đã đề ra những giải pháp thực hiện đối với từng tiêu chí chưa hoàn thành; thành lập 4 tổ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể làm tổ trưởng phụ trách từng thôn, rà soát từng tiêu chí. Phần việc, tiêu chí nào dùng đến nguồn vốn ngân sách, xã sẽ kiến nghị đề xuất với tỉnh, huyện để được bố trí nguồn vốn kịp thời. "Xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, lộ trình giao nhiệm vụ cho các ban ngành đoàn thể của xã giúp đỡ từng thôn một, từng hộ gia đình một, để hàng tuần, hàng tháng tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện", ông Đặng Văn Bậu, Bí thư Đảng ủy xã Điện Quan, huyện Bảo Yên cho biết.

Điện Quan khẳng định rõ thế mạnh kinh tế lâm nghiệp, với quế là cây trồng chính.

Với tiêu chí thu nhập cũng đang có chuyển biến tích cực. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 36 triệu đồng, để hoàn thành ở mức tối thiểu, xã hết sức quan tâm đến vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Riêng tiêu chí giao thông, vệ sinh môi trường, ngoài vận động Nhân dân từng thôn, bản tích cực tự thực hiện, xã huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể cùng chung tay với bà con. 

"Hội Nông dân chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến bà con Nhân dân, hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa giống mới vào sản xuất góp phần tăng thu nhập", anh Hoàng Kim Tranh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Quan, huyện Bảo Yên nói.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Điện Quan trong năm 2022 này được gắn liền với triển khai thực hiện Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa. Điện Quan khẳng định rõ thế mạnh kinh tế lâm nghiệp, với quế là cây trồng chính khi đã có tới 1.200 ha. Trong chăn nuôi, Điện Quan cũng là một trong những xã trọng điểm phát triển đàn gà, lợn của huyện, với 15  trang trại quy mô lớn. Bằng những giải pháp cụ thể, chỉ đạo sát sao, nhất là với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân, tin tưởng rằng Điện Quan sẽ hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới đúng hẹn.

Việt Hùng – Thành Thuận


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết