Đồng chí Hoàng Quốc Khánh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

09:10 06-12-2019 | :10235

Laocaitv.vn - Sáng ngày 6/12, Kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh Lào Cai khoá XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) bước sang ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng.

Dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai; Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong đọc tờ trình giới thiệu nhân sự trình HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Liên)

Kỳ họp đã nghe đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc tờ trình giới thiệu, trình HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, UBND tỉnh giới thiệu đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để HĐND tỉnh xem xét, bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, do trước đó đồng chí Nguyễn Thanh Dương, từ ngày 01/6/2019 được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (tại Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 21/3/2019) và đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tại Kỳ họp thứ 11 miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Phương Liên)

Tiếp đó, kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu cử. Kết quả cho thấy, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XV với 55/55 phiếu tán thành, đạt 100%. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Hoàng Quốc Khánh.

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm. (Ảnh: Phương Liên) 

Kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh. Cụ thể, thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Phạm Thị Hồng Loan, Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (tại Quyết định số: 2952/QĐ-UBND ngày 23/9/2019). Tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh theo tờ trình của UBND tỉnh đối với đồng chí Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Vũ Văn Cài, Giám đốc Sở Ngoại vụ và đồng chí Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Kết quả, 55/55 phiếu nhất trí bầu bổ sung 3 thành viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016 - 2021, đạt 100%.

Sau phần bầu cử, kỳ họp tiếp tục tiến hành thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết theo chương trình đã đề ra./. 


Lê Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết