Gần 3.300 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay ưu đãi

15:00 17-04-2024 | :1518

Laocaitv.vn - 3 tháng đầu năm nay đã có gần 3.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Trong đó, có 617 hộ nghèo, 301 hộ cận nghèo và 160 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế; hỗ trợ vốn vay cho các cơ sở sản xuất- kinh doanh, tạo việc làm cho 776 lao động và tạo điều kiện cho 2 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 10 hộ vay vốn để chi phí học tập cho học sinh, sinh viên; 65 hộ tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên được vay vốn theo Nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh… Nhiều hộ dân ở vùng khó khăn được vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh; xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...

Tổng nguồn vốn tín dụng đến 31/3 của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt gần 4.512 tỷ đồng, tăng hơn 106 tỷ đồng so với năm 2023.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết