Gần 96% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia

14:52 11-12-2019 | :620

Laocaitv.vn - Theo tổng hợp từ Sở Công thương, từ năm 2016 đến nay, Lào Cai đã đầu tư gần 300 tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn để đưa điện về với các thôn, bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh. Nỗ lực này đã giúp Lào Cai đạt tỷ lệ 95,5% hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia, cơ bản đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2020 là 96%.

Nỗ lực đưa điện về các thôn, bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Để đạt được kết quả này, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, Lào Cai đã huy động nhiều nguồn lực, đầu tư xây dựng các công trình về điện. Cụ thể, huy động nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách Trung ương, ngân sách của tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Nguồn lực này đã dành triển khai xây dựng, hoàn thành đóng điện đưa vào sử dụng 16 công trình với tổng vốn 129 tỷ đồng, cấp điện cho 2.614 hộ dân tại 58 thôn. Bên cạnh đó, ngành điện còn huy động nguồn lực từ các nguồn vốn như vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á, vốn khấu hao ngành điện đã triển khai xây dựng. Qua đó, hoàn thành đóng điện và đưa 20 công trình vào sử dụng với tổng số vốn là 146 tỷ đồng, cấp điện cho 5.406 hộ dân tại 89 thôn bản.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 16 thôn bản chưa bố trí được vốn để xây dựng công trình điện. Theo tính toán của Sở Công thương, Lào Cai cần bố trí khoảng gần 68 tỷ đồng để đưa điện về số thôn bản này. Nguồn vốn được bố trí từ ngân sách và huy động xã hội hóa từ các nhà máy thủy điện để đến cuối năm 2020, tức là trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, mục tiêu này sẽ hoàn thành và nâng tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên 96,8%.

Ngọc Hà – Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết