HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV – kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) hoàn thành nội dung, chương trình làm việc

11:25 22-08-2019 | :1577

Laocaitv.vn – Sáng 22/8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Xuân Cường – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cùng sự có mặt của 52/56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV. Sau ½ ngày làm việc, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Phương Liên)

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe tờ trình số 178 của UBND tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2021. Theo đó, trong giai đoạn 2019 – 2021 tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện sắp xếp 19 đơn vị gồm 16 xã, 2 phường và 1 thị trấn. Cụ thể, số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp do có 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định gồm 13 xã đó là: Xã Phố Lu (huyện Bảo Thắng); Long Phúc (Huyện Bảo Yên); Văn Sơn (huyện Văn Bàn); Quan Thần Sán, Cán Hồ, Mản Thẩn, Lử Thẩn, Lùng Sui (huyện Si Ma Cai); Ngải Thầu, Bản Già, Tả Củ Tỷ, Lầu Thí Ngài, Lùng Phình (huyện Bắc Hà). Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích gồm 6 đơn vị đó là các xã: Long Khánh (huyện Bảo Yên), Võ Lao (huyện Văn Bàn), A Lù (huyện Bát Xát), các phường Lào Cai, Phố Mới (thành phố Lào Cai) và thị trấn Phố Lu (huyện Bảo Thắng). Số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lào Cai sau khi thực hiện sắp xếp sẽ gồm 8 huyện, 1 thành phố với 154 đơn vị xã, phường, thị trấn; giảm 10 đơn vị hành chính so với trước đây. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập đó là: Hợp nhất Đảng ủy các đơn vị hành chính cấp xã trước khi thực hiện sắp xếp thành Đảng ủy đơn vị hành chính mới; các chi bộ trực thuộc các đơn vị hành chính cũ chuyển thành trực thuộc Đảng ủy đơn vị hành chính mới. Các cơ quan chính quyền gồm HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể sẽ thực hiện hợp nhất trước khi thực hiện sắp xếp thành các đơn vị hành chính mới. Số lượng cán bộ công chức cấp xã dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp là 160 người; đối với đội ngũ cán bộ này tỉnh đã có phương án sắp xếp cụ thể đảm bảo trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có hiệu lực thi hành. Tổng số cán bộ, công chức của các đơn vị hành chính mới thành lập sẽ đảm bảo theo nghị định số 34 của Chính phủ... Việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính của tỉnh Lào Cai, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển.

Biểu quyết thống nhất các tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh: Phương Liên)

Tiếp đó, kỳ họp cũng đã nghe Tờ trình số 187 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là đô thị loại V. Theo đó, thị trấn Phố Lu mở rộng trên cơ sở sáp nhập xã Phố Lu vào thi trấn Phố Lu có tổng diện tích tự nhiên 2.252ha, dân số 10.947 người; thị trấn là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bảo Thắng. Việc xem xét công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V là cần thiết để đánh giá đúng vị thế, thực tiễn phát triển của thị trấn; tạo điều kiện để thị thị trấn Phố Lu mở rộng có cơ hội phát triển nhanh và toàn diện hơn.

Kỳ họp cũng đã nghe Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra đối với 2 tờ trình trên. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường trình bày báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình và kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

Tặng hoa các đồng chí nghỉ chế độ theo quy định. (Ảnh: Phương Liên)

Sau khi tiến hành thảo luận, kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV lần lượt thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2021; Nghị quyết thông qua Đề án công nhận thị trấn Phố Lu mở rộng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai là đô thị loại V; Nghị quyết về một số nội dung UBND tỉnh trình phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV. Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đối với đồng chí Nguyễn Thanh Dương nghỉ chế độ theo quy định; Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Trần Đại Hải – Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ và đồng chí Nông Tiến Cương – Nguyên Giám đốc Sở Y tế nghỉ chế độ theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Vịnh phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Phương Liên)

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Trên cơ sở Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp, UBND hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ theo quy định, sớm trình các bộ, ngành Trung ương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng lộ trình.

Phương Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết