Hoàn thiện phương án sắp xếp, sáp nhập thị trấn Bắc Hà và xã Tà Chải

09:58 14-06-2024 | :2527

 

Laocaitv.vn - Thực hiện Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Lào Cai có 2 đơn vị hành chính cấp xã là xã Tà Chải và thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà thuộc diện bắt buộc phải sắp xếp.

Theo đó, bản đồ hiện trạng và phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã hoàn thiện và tổ chức lấy ý kiến Nhân dân. UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trình Bộ Nội vụ để thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Bắc Hà giảm 01 xã, còn 18 xã, thị trấn.

Theo đề án, thực hiện sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tà Chải vào thị trấn Bắc Hà để thành lập 1 đơn vị hành chính đô thị cấp xã mới thuộc huyện Bắc Hà. Dự kiến tên gọi là thị trấn Bắc Hà, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Bắc Hà.

Hồng Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết