Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản

15:23 09-10-2019 | :437

Laocaitv.vn - Văn Bàn là địa phương có trữ lượng tài nguyên khoáng sản tương đối lớn, thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp mạnh, nhằm từng bước đưa hoạt động khai thác khoáng sản đi vào nền nếp, tuân thủ quy định pháp luật. 

Huyện Văn Bàn hiện có 21 điểm mỏ đang được cấp phép khai thác chế biến khoáng sản.

Theo thống kê, trên địa bàn huyện Văn Bàn hiện có 21 điểm mỏ đang được cấp phép khai thác chế biến khoáng sản, trong đó, có trên 60% đơn vị, cá nhân tham gia khai thác, chế biến vật liệu xây dựng. Những năm trước đây, công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Văn Bàn, luôn được xem là điểm nóng gây bất ổn về trật tự, an toàn xã hội. Đến nay, nhiều doanh nghiệp, đơn vị có dự án và được thuê đất khai thác tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng đều cơ bản thực hiện đúng các quy định về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh của mình. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án đánh giá tác động môi trường, lập dự án cải tạo hoàn nguyên môi trường và xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường ngay sau khi dự án hoàn thành và đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, huyện Văn Bàn cũng kiên quyết xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án, thực hiện việc khai thác khoáng sản không tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo vệ môi trường, gây bức xúc trong nhân dân. Huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đặc biệt đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản… Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, để thống nhất biện pháp quản lý chặt chẽ ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn cho biết: “Huyện ban hành các kế hoạch kiểm tra, cũng như thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra theo kế hoạch, đồng thời phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tổ chức kiểm tra các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản, ngoài ra đã kiểm tra đột suất các đơn vị nhằm ngăn chặn phát hiện kịp thời đối với các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép. Đối với các xã nơi có điểm mỏ khai thác, chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Đề án số 07 giai đoạn 2016 – 2021 để tổ chức chỉ đạo triển khai đến các cơ sở thực hiện”.

Huyện Văn Bàn đang triển khai các biện pháp quản lý đặc biệt đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản.

Bằng các giải pháp mạnh và đồng bộ, thời gian tới, huyện Văn Bàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quy định của pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây thất thoát tài nguyên, khoáng sản và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên địa bàn./.

Tiến Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết