Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền công tác dân tộc

19:13 21-10-2021 | :100

Laocaitv.vn - Chiều ngày 21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giữa 2 cơ quan, giai đoạn 2021 - 2025. 

Các đơn vị ký kết chương trình phối hợp.

Phát biểu tại chương trình ký kết, đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Việc ký kết chương trình phối hợp là hoạt động hết sức quan trọng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự nhất trí cao trong toàn Đảng, trong hệ thống tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân về những nội dung liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo, định hướng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, tổ tuyên vận cơ sở; các cơ quan báo chí tăng cường viết tin bài, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Các đại biểu tham dự lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Đài PT - TH tỉnh Lào Cai.

Chiều cùng ngày, Ban Dân tộc tỉnh và Đài PT - TH tỉnh Lào Cai tổ chức ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền phục vụ Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, 2 cơ quan thống nhất tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc; Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; Tuyên truyền, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Qua đó, góp phần tích cực đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của đồng bào các dân tộc Lào Cai./.

Ngọc Minh

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết