Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ thị xã Sa Pa

15:40 17-05-2020 | :2502

Laocaitv.vn - Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, 2 năm thực hiện Quy định 28 của Tỉnh ủy Lào Cai, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Sa Pa đã trở thành việc làm thường xuyên. Từ đó, góp phần tăng cường kỷ luật, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới mọi tầng lớp Nhân dân.

Ngay sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được ban hành, Thị ủy Sa Pa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện theo chuyên đề từng năm; đồng thời, cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, kế hoạch hành động. Điển hình như phân công, giao trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phụ trách cơ sở, ngành, lĩnh vực, lựa chọn một số đơn vị cấp thị xã và cấp xã làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đưa việc học tập và làm Bác từng bước đi vào cuộc sống.  

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Quy định 28 của Tỉnh ủy Lào Cai, cấp ủy các cấp đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, lựa chọn và quyết tâm thực hiện bằng những phương pháp mới, thiết thực, hiệu quả. Các mô hình tiêu biểu như: Nâng cao hiệu quả sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt các tổ chức chính trị, xã hội ở thôn bản; tự soi, tự sửa; còn dân chờ, còn giờ làm; 2 thạo 3 đúng 3 không; Đảng bộ xã khéo tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới… Các mô hình được thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đã có tác động lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng; đồng thời lan toả tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Huyện ủy Sa Pa (nay là Thị ủy Sa Pa) tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào tháng 11/2016.

Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra tham mưu cho Thị ủy ban hành kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo Bác.

Qua 4 năm đã có 488 cá nhân, 180 tập thể, 214 người đứng đầu và 66 mô hình, cách làm hay, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được công nhận vào Sổ ghi danh của thị xã; đề nghị Tỉnh ủy công nhận, ghi danh cho 20 tập thể, 20 cá nhân, 20 mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Sùng A Lềnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sa Pa cho biết: "Để tiếp tục phát huy những kết quả của việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian vừa qua, đồng thời khắc phục những hạn chế thiếu xót, thời gian tới Thị ủy Sa Pa tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch, đặc biệt là sau khi tổ chức đại hội Đảng các cấp, và gắn vào các chương trình hành động, việc triển khai nghị quyết của các Chi, Đảng bộ trực thuộc để tổ chức thực hiện. Cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05 cũng như Quy định 28 của Tỉnh ủy thành kế hoạch ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, dễ nhớ dễ làm, dễ thực hiện; đồng thời cũng dễ trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng cấp trên".

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa, thấm sâu vào đời sống xã hội, tác động vào tình cảm của mỗi người dân, nhân thêm những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp, tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong xã hội.

Lê Hưng - Hồng Hải


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết