Lào Cai đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

21:08 16-06-2024 | :372

Laocaitv.vn - Giải thể 97 ban chỉ đạo, sắp xếp giảm được 107 tổ chức theo hướng tinh gọn. Đây là kết quả nổi bật Lào Cai đạt được sau 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể tỉnh giảm được 1 tổ chức, 10 phòng và tương đương. Khối chính quyền giảm 96 phòng chuyên môn, phòng, đơn vị thuộc chi cục và tương đương, gồm: 37 tổ chức hành chính và 59 đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, số lượng cấp phó các sở, ban, ngành và tương đương, cấp phó phòng, chi cục và tương đương cũng được sắp xếp, đảm bảo quy định.

Tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, các thôn, tổ dân phố. Kết quả, toàn tỉnh giảm 12 đơn vị hành chính cấp xã; 647 thôn, tổ dân phố; tương ứng giảm 6.470 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, tỉnh cũng phối hợp chỉ đạo, hoàn thành việc bố trí công an chính quy tại 100% xã, phường, thị trấn theo quy định.

Quang Thuận

 


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết