Lào Cai phấn đấu tổng chi ngân sách địa phương trên 18.000 tỷ đồng

15:34 24-01-2023 | :616

Laocaitv.vn - Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 của Lào Cai trên 18.170 tỷ đồng, tăng hơn 1% so với năm 2022; các giải pháp đảm bảo tiết kiệm chi, chi đúng được ưu tiên.

Bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước Trung ương, tỉnh chỉ đạo điều hành nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước, ưu tiên cho các chính sách an sinh xã hội. Đảm bảo các khoản chi đúng chế độ, đúng đối tượng, tiêu chuẩn và định mức

Kho bạc Nhà nước chi nhánh Lào Cai chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công khai các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách mới liên quan đến đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước và các chủ đầu tư, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách./.

 Trung Kiên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết