Lào Cai quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

13:35 12-02-2024 | :88

Laocaitv.vn - Những năm qua, tỉnh Lào Cai luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cả về số lượng và chất lượng theo lời căn dặn của Bác Hồ.

Cán bộ người dân tộc thiểu số hướng dẫn người dân thu, hái búp chè tươi.

Sự quan tâm được biểu hiện cụ thể qua từng con số, cán bộ người dân tộc thiểu số diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hiện chiếm 16%, trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chiếm gần 35%, cấp ủy cấp huyện chiếm gần 28% và cấp ủy cơ sở chiếm 41,65%. Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng, đoàn thể tỉnh, huyện là người dân tộc thiểu số chiếm 24%; khối Nhà nước (cấp tỉnh, huyện) chiếm 33,6%; cấp xã chiếm gần 64%.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Tỉnh ủy, với những chính sách ưu đãi trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng, số lượng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng cao, cơ bản phát huy tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Góp phần đắc lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hồng Giang


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết