Lào Cai tạm dừng các hoạt động hát văn, hầu đồng tại các di tích

17:43 22-02-2021 | :70

Laocaitv.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đã có Văn bản số 161/SVHTTDL-CV ngày 22/02/2021 đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 tại các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh Lào Cai.

Đặc biệt chú trọng thực hiện nghiêm thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại các di tích; thường xuyên phát các thông tin cảnh báo, hướng dẫn về phòng, chống dịch trên hệ thống loa phát thanh nội bộ di tích; cử cán bộ giám sát, nhắc nhở việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch (nhất là quy định đeo khẩu trang, kiên quyết mời ra khỏi di tích những cá nhân không chấp hành); có phương án phân luồng, điều tiết hợp lý đối với Nhân dân, du khách khi đến chiêm bái tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tránh tình trạng tập trung đông người cục bộ tại một số điểm hành lễ trong di tích, cơ sở tín ngưỡng như đã nêu trên; tạm dừng các hoạt động hát văn, hầu đồng tại các di tích; thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong nước để có chỉ đạo việc phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đối với Ban Quản lý các di tích, cơ sở tín ngưỡng trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ, ngành liên quan.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết