Lào Cai xét tặng giải thưởng môi trường

14:18 17-05-2022 | :28054

Laocaitv.vn - Lào Cai sẽ nhận hồ sơ xét tặng Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai năm 2022 đến hết tháng 6 năm 2022. Đây là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Giải thưởng sẽ được xét trong 5 lĩnh vực gồm: Quản lý và bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường; Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thông qua giải thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và thực hiện chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường; ghi nhận, tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết