Mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

14:02 24-11-2022 | :1037

Laocaitv.vn - Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; trong đó có việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2023. Theo đó, mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng.

 

Theo khoản 1, Mục II, Thông tư 07 năm 2005 của Bộ Nội vụ, mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức được chia thành 4 mức so với mức lương tối thiểu chung.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng thì mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 như sau:

Mức 1: hệ số 0,1: 149.000 đồng/tháng

Mức 2: hệ số 0,2: 298.000 đồng/tháng

Mức 3: hệ số 0,3: 447.000 đồng/tháng

Mức 4: hệ số 0,4: 596.000 đồng/tháng

Từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm tăng như sau:

Mức 1: hệ số 0,1: 180.000 đồng/tháng

Mức 2: hệ số 0,2: 360.000 đồng/tháng

Mức 3: hệ số 0,3: 540.000 đồng/tháng

Mức 4: hệ số 0,4: 720.000 đồng/tháng

Đức Hoàng (biên soạn)


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết