Mương Khương vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

16:46 28-06-2020 | :197

Laocaitv.vn - Với sự năng động, sáng tạo và quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Mường Khương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Những kết quả đạt được là nguồn động lực quan trọng để Mường Khương vững tin bước vào nhiệm kỳ mới.

Toàn cảnh thị trấn Mường Khương.

Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, linh hoạt, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra. Sản xuất nông nghiệp đã phát huy được tiềm năng, lợi thế, tranh thủ tối đa các nguồn lực, phát triển theo hướng bền vững. Với tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước đạt 1.372 tỷ đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 42.000 tấn, bằng 129,2% mục tiêu đại hội. Đặc biệt, hiện nay huyện đã hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa theo hướng đa dạng, bền vững như trồng các loại cây chuối, dứa, chè… 5 năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được Đảng bộ huyện chỉ đạo và huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Đến nay, toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Hoàng Trường Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương cho biết: “Mặc dù xuất phát điểm của xã Tả Ngài Chồ rất thấp, ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thì xã chỉ đạt từ 1 - 2 tiêu chí thôi, nhưng sau 10 năm thực hiện, đến nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đã đạt 18,5 triệu đồng/người/năm. Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy chính quyền và toàn thể Nhân dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tả Ngài Chồ”.

Mở rộng vùng trồng chè và hướng đến tiêu chuẩn VietGap.

Mường Khương đã hoàn thành quy hoạch chung và chi tiết thị trấn, trung tâm 15 xã và 3 điểm dân cư; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, với tổng nguồn lực đạt 2.553 tỷ đồng. Đáng phấn khởi hơn, đến nay 157/157 thôn, tổ dân phố đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Văn hoá, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm chú trọng. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm và ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã kết nạp trên 1.000 đảng viên mới, 57,32% chi bộ thôn, tổ dân phố có ban chi ủy. Niềm tin và sự đoàn kết của Nhân dân các dân tộc trong huyện là động lực để Mường Khương bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư Huyện ủy Mường Khương cho biết: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mương Khương sẽ tiếp tục lãnh, chỉ đạo và thực hiện đột phá một số lĩnh vực trọng tâm. Trong đó tập trung vào phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững, đặc biệt là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, môi trường; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quân sự quốc phòng tại địa phương”.

Đời sống tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Xứ Mường Gang - vùng đất thép quật cường trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và nỗ lực dựng xây với những mô hình kinh tế cho giá trị cả tỷ đồng trong thời kỳ mới đã minh chứng rằng: Mường Khương hoàn toàn có thể đạt được những mốc son mới trên chặng đường phát triển sắp tới./.

Phương Sửu – Hán Hiền


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết