Nâng cao hiệu quả quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh

08:16 29-09-2023 | :1610

Laocaitv.vn - Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vừa tiến hành giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua giám sát tại thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa, huyện Bát Xát và một số sở, ngành cho thấy, khó khăn lớn nhất là do trước đây việc giao đất cho các tổ chức sử dụng chỉ giao trên quyết định, không có bản đồ, sổ mục kê, bảng kê. Do đó, xảy ra tình trạng chồng chéo trên đất của các hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc đã canh tác, sử dụng ổn định lâu dài… Ngoài ra, một bộ phận Nhân dân chưa có ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý…

Sau giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng, quản lý tài nguyên đất đai.

Vinh Quang – Ngọc Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết