Nghiên cứu bổ sung xã Y Tý, huyện Bát Xát và huyện Bắc Hà thành Khu du lịch Quốc gia

16:00 16-06-2024 | :1943

Laocaitv.vn - Theo nội dung quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được ban hành, danh sách các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch Quốc gia gồm có 61 điểm đến, phân bố tại 6 vùng du lịch.

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 15 địa điểm tiềm năng; vùng đồng bằng sông Hồng có 11 địa điểm tiềm năng; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 17 địa điểm tiềm năng; vùng Tây Nguyên có 5 địa điểm tiềm năng; vùng Đông Nam Bộ có 5 địa điểm tiềm năng; vùng đồng bằng sông Cửu Long có 8 địa điểm tiềm năng.

Mùa vàng Y Tý.

Ngoài ra, giai đoạn sau năm 2030, sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung các địa điểm trong đó có Y Tý và Bắc Hà (Lào Cai).

Quy hoạch ưu tiên đầu tư đồng bộ và nâng cao chất lượng các Khu du lịch Quốc gia đã được công nhận, đồng thời quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư cơ sở vật chất để thúc đẩy các địa điểm tiềm năng phát triển Khu du lịch Quốc gia.

Hồng Giang

 

Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết