Người cao tuổi không có lương hưu nhận trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng

09:50 05-07-2024 | :1601

Laocaitv.vn - Theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 tăng từ 360.000 đông lên 500.000 đồng/tháng. Trong đó có nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu sẽ được nhận trợ cấp xã hội theo mức mới này.

Ký nhận chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Lào Cai.

Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 1/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong nghị định số 20 có quy định công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp xã hội khi từ đủ 80 tuổi trở lên và không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định thì được hưởng trợ cấp xã hội.

Nghị định số 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2,3 Điều 4 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội. Theo quy định mới, mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng, tăng 140.000 đồng/tháng so với quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP (360.000 đồng/tháng).

Nghị định số 76/2024/NĐ-CP nêu rõ: Tùy theo khả năng cân đối của ngân sách, tốc độ tăng giá tiêu dùng và tình hình đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội cho phù hợp; bảo đảm tương quan chính sách đối với các đối tượng khác.

Trường hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương bảo đảm, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định:

- Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn cao hơn mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP.

- Đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 76/2024/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội.

Nghị định số 76/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Trước đó, lý giải về đề xuất mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 1/7/2024 là 500.000 đồng/tháng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho rằng, sẽ bảo đảm thực hiện lộ trình tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội trong mối tương quan với các chính sách xã hội khác, sự công bằng giữa các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để bỏ sót đối tượng; không ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, phù hợp với mức bố trí ngân sách bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời đáp ứng được mức sống tối thiểu cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Hiện nay cả nước có hơn 3,35 triệu người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và 361.590 người đang hưởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc hàng tháng.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025, người trên 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nhóm người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hiện nay sẽ được chuyển sang nhận trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo, phù hợp với Luật BHXH sửa đổi.

VOV


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết