Những điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2024

09:00 11-05-2024 | :3720

Laocaitv.vn - Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, trong đó, có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý.

Đ.H/Laocaitv.vn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết