Nỗ lực cao nhất hoàn thành mục tiêu nghị quyết HĐND tỉnh

18:34 05-07-2024 | :245

Laocaitv.vn - Ngay sau phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường đã có bài phát biểu quan trọng, nêu lên các nhóm giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội theo nghị quyết HĐND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trong tổng số 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội HĐND tỉnh giao, UBND tỉnh đã cụ thể thành 42 chỉ tiêu và đều đặt ra mục tiêu phấn đấu ở mức cao hơn. Mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt như kỳ vọng, nhưng về cơ bản đều tăng so với cùng kỳ, trong đó có những chỉ tiêu thuộc tốp cao của cả nước. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những khó khăn nội tại của nền kinh tế; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, có cả người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được phát huy.

Từ những tồn tại, hạn chế, nhất là các mục tiêu phải hoàn thành trong năm 2024, UBND tỉnh lựa chọn 3 nội dung trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành gồm: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; quan tâm thực chất, không để những khó khăn về kinh tế tác động đến các vấn đề xã hội, nhất là đời sống Nhân dân và thứ ba là tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện tốt 3 nội dung trọng tâm trên, UBND tỉnh lựa chọn 10 nhóm vấn đề cụ thể tập trung chỉ đạo thời gian tới, đó là: Thu ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung cho một số các dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược tới sự phát triển của tỉnh; triển khai Dự án đường sắt Hà Nội – Lào Cai; gỡ khó, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu, cụm công nghiệp; tập trung cho các dự án về logistic để thúc đẩy kết nối ngành hàng; nỗ lực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; triển khai có hiệu quả các dự án nhà ở xã hội và thứ 10 là tiếp tục thu hút đầu tư. Trong tổ chức thực hiện, UBND tỉnh sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm: tập trung đối mới xây dựng hoàn thiện các thể chế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung hướng mạnh về cơ sở; đẩy mạnh hoạt động thanh tra giám sát... Trong đó, trọng tâm là đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, tránh biểu hiện trùng xuống của một bộ phận cán bộ, người đứng đầu...

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Sau bài phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường, kỳ họp thứ 20 tiếp tục nghe và thông qua các nghị quyết. Theo đó, với tỷ lệ tán thành cao, HĐND tỉnh đã lần lượt biểu quyết thông qua 23 nghị quyết quan trọng, trong đó có 9 nghị quyết quy phạm pháp luật, tạo cơ chế chính sách, nguồn lực cho thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Lê Liên – Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết