Nông dân Lào Cai xây dựng các mô hình khuyến nông hiệu quả

13:29 15-09-2020 | :51

Laocaitv.vn - Xây dựng và phát triển các mô hình điểm, sản xuất theo chuỗi, tạo ra sản phẩm có chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh hướng đến trong những năm qua. Với việc đổi mới hoạt động khuyến nông này, nhiều mô hình đã và đang được triển khai hiệu quả.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp điều kiện tự nhiên sẽ tác động tích cực đến sản xuất.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, các mô hình, dự án trình diễn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân đã được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đổi mới căn bản, phân bổ khá đều ở cả 3 lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, phát triển ngành thủy sản. Theo đó, việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn theo chuỗi giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao hơn là mục tiêu trọng tâm mà đơn vị hướng đến để giúp nông dân hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung và đảm bảo tính bền vững. "Chúng tôi xác định đổi mới hoạt động khuyến nông, dịch vụ nông nghiệp cụ thể như sau: Một là thúc đẩy, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thứ 2 là đẩy mạnh các mô hình cải tiến hỗ trợ sản xuất, liên kết với doanh nghiệp trong việc tiêu thụ sản phẩm; thứ 3 là cán bộ khuyến nông phải luôn đồng hành với người sản xuất và định hướng cho hộ sản xuất nông sản an toàn, hữu cơ, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu", ông Ninh Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh cho biết.

Nhiều mô hình khuyến nông mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bằng việc liên kết chặt chẽ giữa "4 nhà" trong sản xuất nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ các tổ chức quốc tế…giúp bà con nông dân Lào Cai xây dựng thành công Chương trình phát triển chuỗi gia vị với trên 6.000 hộ nông dân tại 66 xã được hưởng lợi, giúp tăng thu nhập cho người dân từ 15% - 20%. Chuỗi giá trị chè đã giúp trên 3.000 hộ dân thay đổi nhận thức và nâng cao năng lực sản xuất chè theo hướng hiệu quả. Cùng với đó, các mô hình khởi nghiệp của các tổ, nhóm chăn nuôi cũng đã góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân vùng dự án trong sản xuất hàng hóa.

Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân.

Năm 2020, đối với Dự án hỗ trợ phát triển ngành hàng quế, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh dự kiến sẽ hỗ trợ các địa phương mở rộng thêm khoảng 4.000 ha, nâng tổng diện tích vùng quế hữu cơ toàn tỉnh lên gần 5.000 ha, tập trung trên địa bàn 2 huyện là Bắc Hà và Văn Bàn. Tại những địa phương này, với sự giúp đỡ của tổ chức SVN, GREAT... hồ sơ xây dựng vùng quế hữu cơ đã được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với các công ty hoàn tất. Các đơn vị liên quan cũng đã rất nỗ lực trong việc thực hiện Tiểu dự án Phát triển hệ thống thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm quế nhằm tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ tỉnh Lào Cai. Đến nay, đã có 1.602 hộ nông dân đăng ký vào 32 tổ nhóm sở thích trồng quế, trên 5.000 người được tham gia và tiếp cận với các hoạt động dự án.

Phát huy các kết quả này, những năm tới, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục bám sát Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững của tỉnh đến năm 2025, nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống kinh tế bà con nông dân Lào Cai.

An Hồng - Phạm Dương


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết