Phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn

16:30 13-02-2020 | :107

Laocaitv.vn - Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn Lào Cai đạt 24,5 triệu đồng/người/năm. Theo chuẩn nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh có 59/143 xã đạt tiêu chí thu nhập, tăng 30 xã so với năm 2015.

Với mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn lên mức 27 triệu đồng/người trong năm 2020, tỉnh Lào Cai chỉ đạo triển khai nhiều cơ chế chính sách cũng như ưu tiên nguồn lực đầu tư, hướng đến tăng thu nhập cho người dân. Cụ thể, tập trung phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, đẩy mạnh xây dựng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, giúp người dân trực tiếp tham gia vào quy trình sản xuất, tạo giá trị sản phẩm và thu nhập; triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, điều kiện tự nhiên, xây dựng các vùng trọng điểm về sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ nhằm tạo giá trị bền vững cho hàng hóa nông sản gắn với thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng dịch vụ và việc làm phi nông nghiệp, tạo thu nhập tốt hơn cho người dân./.

 Lê Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết