Phấn đấu vận động ủng hộ 14 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

09:06 13-05-2024 | :1227

Laocaitv.vn - Năm 2024, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phấn đấu vận động nguồn quỹ đạt hơn 14 tỷ đồng.

 

Trong đó, cấp tỉnh phấn đấu vận động đạt 6 tỷ đồng; cấp huyện và xã phấn đấu đạt 8 tỷ đồng. Thời gian vận động ủng hộ quỹ từ 1/5 - 30/11/2024.

Hình thức ủng hộ:

- Các tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền mặt: tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Phố Phùng Chí Kiên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai (cạnh trụ sở khối III) vào các ngày làm việc trong giờ hành chính.

- Ủng hộ thông qua tài khoản của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lào Cai

Tài khoản số : 1000007066669999 tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Tài khoản số: 3761.0.9051094.91046 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

Trường hợp ủng hộ trực tiếp có địa chỉ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng hiện vật hoặc hỗ trợ trực tiếp làm nhà “Đại đoàn kết”, tư liệu sản xuất, sinh kế... đề nghị liên hệ với Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện.

Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết