Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai

17:42 25-05-2023 | :339

Laocaitv.vn - Phát triển tài sản trí tuệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Lào Cai quan tâm.

 

Lào Cai có lợi thế về các sản phẩm OCOP.

Hiện, toàn tỉnh có 378 văn bằng sở hữu công nghiệp được bảo hộ ở trong nước còn thời hạn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa quan tâm đúng mức tới việc đăng ký và bảo vệ tài sản trí tuệ.

Vì vậy, “Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030” được tỉnh Lào Cai ban hành phấn đấu năm 2025: đảm bảo 100% nhu cầu được tư vấn, hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các tập thể, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn tỉnh. Số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp được cấp tăng 10% so với giai đoạn 2016 - 2020. Đến năm 2030: tối thiểu 15% sản phẩm, dịch vụ chưa được bảo hộ được công nhận là sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù, có lợi thế, sản phẩm làng nghề và sản phẩm OCOP của tỉnh được hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giống cây trồng mới ở trong nước và 40% sản phẩm chủ lực xuất khẩu được bảo hộ ở trong nước được thực hiện bảo hộ ở nước ngoài.

Hùng Cường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết