Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

12:36 01-10-2022 | :996

Laocaitv.vn - Để triển khai các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc gia nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4588 về việc thực hiện phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Theo đó, bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 bao gồm 7 ấn phẩm. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể sử dụng như sau:

- Ấn phẩm “Logo”: Sử dụng chung cho các hoạt động tuyên truyền ngày chuyển đổi số, các hoạt động nhân ngày chuyển đổi số.

- Ấn phẩm “Backdrop”: Sử dụng cho hội nghị/hội thảo về chuyển đổi số.

- Ấn phẩm “Băng rôn”: Treo băng rôn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; tại các đường phố trung tâm hoặc nơi tập trung đông người tại các địa phương.

- Ấn phẩm “Standee”: Sử dụng đặt tại các sảnh chờ các cuộc hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số.

- Ấn phẩm “Photobooth”: Sử dụng trên banner Báo Lào Cai điện tử, Trang Thông tin điện tử Đài PT - TH tỉnh, hệ thống Cổng TTĐT tỉnh và các cổng thành phần.

- Ấn phẩm “Avatar frame”: Sử dụng làm khung hình đại diện cho các trang fanpage, trang cá nhân trên mạng xã hội facebook, zalo...

- Ấn phẩm “Video”: Sử dụng trên các cổng thông tin đối ngoại, màn hình chờ tại các cơ quan, đơn vị.

Chi tiết công văn xem tại đây

Thu Thảo


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết