Rà soát các quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt

10:40 16-05-2024 | :2718

Laocaitv.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ký ban hành văn bản số 2413 triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm đồng thời rà soát sự phù hợp của dự án theo từng ngành, lĩnh vực với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi xem xét chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án. Đối với các dự án có liên quan đến quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh xin ý kiến bằng văn bản của cơ quan tổ chức lập quy hoạch trước khi xem xét chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Đối với các vướng mắc, bất cập khác (nếu có) phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

Thanh Sơn


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết