Sa Pa nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch

13:11 10-07-2024 | :104

 

Laocaitv.vn - Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, hoạt động xây dựng trên địa bàn tiếp tục được thị xã Sa Pa tăng cường thực hiện.

 

Sa Pa có 43 đồ án quy hoạch đã và đang triển khai thực hiện.

Trên cơ sở quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đến năm 2040 và 5 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, khu vực trung tâm thị xã, có 43 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đã và đang triển khai thực hiện; trong đó, 23 quy hoạch đang triển khai thực hiện; 09 đồ án quy hoạch đề xuất điều chỉnh; 11 đồ án quy hoạch đang đề xuất kêu gọi đầu tư… Đã phê duyệt, công bố 100% đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã.

UBND thị xã Sa Pa tiếp tục phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trong quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý vi phạm ngay từ ban đầu để hạn chế việc cưỡng chế phá dỡ...

Biên tập: Mai Huệ


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết