Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 diễn ra từ 15/11 đến 15/12

22:27 18-10-2019 | :988

Laocaitv.vn - Với chủ đề chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 tại Lào Cai sẽ được tổ chức từ ngày 15/11 đến ngày 15/12.

Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2019 hướng tới mục tiêu đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Cùng với đó, Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay cũng nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 sẽ được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả, lồng ghép các sự kiện khác để tạo hiệu ứng truyền thông rộng rãi trên địa bàn tỉnh, chú trọng hoạt động ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các hoạt động chủ yếu được tập trung trong tháng hành động như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; các buổi nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới tại cộng đồng dân cư; treo băng rôn, khẩu hiệu truyền tải các thông điệp; tổ chức đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tuyên dương các cá nhân tập thể điển hình về bình đẳng giới.

Huyện Si Ma Cai được chọn là địa điểm tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới cấp tỉnh năm 2019.

  Thu Hường – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết