Thành phố Lào Cai sau 3 năm cải tạo và phát triển cây xanh đô thị

14:16 22-02-2021 | :52

Laocaitv.vn - Thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Lào Cai luôn xác định phát triển cây xanh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02/2017 về cơ chế cải tạo và phát triển cây xanh đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2018 - 2020 đã góp phần hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại I, xây dựng thành phố “Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp”.

Chủ trương về cải tạo và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh Lào Cai, sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Thường trực Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố… Đây là một trong những cơ chế tương đối sát thực, phù hợp với thực tiễn phát triển của đô thị nên cơ bản đã nhận được sự đồng thuận của quần chúng Nhân dân.

Đến cuối năm 2020, thành phố đã triển khai hoàn thành cải tạo cây xanh trên nhiều tuyến phố, tuyến đường, khu tái định cư, xây mới 7 tiểu công viên và lát lại gần 40.000 m2 hè phố… Tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn ngân sách thành phố là hơn 10,8 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa từ Nhân dân hơn 9,4 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp 31,2 triệu đồng.

Công viên Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai nhìn từ trên cao. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Thành phố Lào Cai đề ra mục tiêu phấn đấu tiếp tục cải tạo và phát triển cây xanh, phát triển đô thị thành phố theo hướng bền vững, đáp ứng ở mức cao tiêu chí cây xanh của đô thị loại I vào năm 2025; nâng cao chất lượng, mật độ cây xanh trên địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trong đô thị. Đảm bảo các mục tiêu: Đến năm 2025, thay thế tối thiểu 80% cây xanh không đúng chủng loại trên các tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu; cải tạo và trồng mới cây xanh các công viên Thủy Hoa, Thủy Vỹ, Nhạc Sơn và các tiểu công viên trên toàn địa bàn thành phố; xây dựng mỗi xã, phường có ít nhấn một điểm nhấn về hoa và cây xanh cảnh quan; tổ chức chăm sóc, cắt tỉa, phân tầng tạo tán nâng cao chất lượng, giá trị hệ thống rừng cảnh quan trong khu vực nội thị.

 

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây xanh. (Ảnh: Đỗ Dũng)

Để thực hiện mục tiêu, thành phố đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như tăng cường công tác tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân tham gia cải tạo và phát triển, chăm sóc cây xanh trên toàn địa bàn thành phố; tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách, đầu tư và hỗ trợ đầu tư cải tạo, thay thế và phát triển cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng kế hoạch và cân đối bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện các mục tiêu… Phối hợp chặt chẽ với các ngành đề xuất phương án xây dựng hệ thống hạ tầng chung đô thị như: Ngầm hóa hệ thống cáp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, cải tạo và xây lát hè phố... Có cơ chế khuyến khích các cá nhân, tập thể tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh để việc trồng, chăm sóc cây xanh trở thành hoạt động thường xuyên của người dân thành phố Lào Cai.

Đỗ Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết