Thị xã Sa Pa có 6 phường và 10 xã

16:20 02-10-2019 | :4439

Laocaitv.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết thành lập thị xã Sa Pa thuộc Lào Cai.

Đồng thời, thành lập 6 phường thuộc thị xã Sa Pa gồm: Phường Cầu Mây với 6,51 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.649 người; phường Hàm Rồng với 8,69 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.413 người; phường Ô Quý Hồ với 15,19 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.033 người; phường Phan Si Păng với 10,57 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.195 người; phường Sa Pa với 6,25 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.412 người; phường Sa Pả với 7,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.420 người. Thành lập 6 xã gồm: xã Hoàng Liên với diện tích tự nhiên 69,03 km2 và quy mô dân số 5.319 người; xã Liên Minh với diện tích tự nhiên 96,63 km2 và quy mô dân số 3.554 người; xã Mường Bo với diện tích 50,08 km2 và quy mô dân số 4.330 người; xã Mường Hoa với diện tích 18,12 km2 và quy mô dân số 5.344 người; xã Ngũ Chỉ Sơn với diện tích 80,52 km2 và quy mô dân số 6.090 người; xã Thanh Bình với diện tích 52,36 km2 và quy mô dân số 3.849 người.

Cùng với đó, điều chỉnh 11,10 km2 diện tích tự nhiên và 1.225 người của xã Sa Pả về xã Trung Chải.

Sau khi lên thị xã Sa Pa có 6 phường và 10 xã.

Sau khi thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã trực thuộc, thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 6 phường và 10 xã). Tỉnh Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm 7 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố); 162 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 136 xã, 18 phường và 8 thị trấn).

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị thành lập Tòa án nhân dân thị xã Sa Pa trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Sa Pa và thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Sa Pa trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Sa Pa.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết