Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị

12:01 10-07-2024 | :90

 

Laocaitv.vn - Ngay sau Hội nghị quán triệt Quy định 144 và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị diễn ra hôm 09/7, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

 

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại điểm cầu Lào Cai trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị diễn ra hôm 09/7.

Đối với Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu hướng dẫn; bảo đảm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp được thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với công tác nhân sự cấp ủy phải bảo đảm đúng độ tuổi, số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, yêu cầu của Trung ương; tuân thủ đúng quy định, quy trình về nhân sự...

Trước mắt, cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tiến hành xây dựng dự thảo Đề cương sơ bộ của Báo cáo Chính trị ngay trong tháng 7/2024, phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Lê Liên - Tuấn Nam


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết