Thực hiện tâm nguyện của Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số

20:20 18-09-2023 | :3167

Laocaitv.vn - Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của khối đoàn kết toàn dân tộc. Bác đã chỉ rõ: “Các dân tộc đều bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như anh em”.

Còn đối với đồng bào các dân tộc Lào Cai, qua những bức thư, bài báo, hay lời căn dặn của Người vào mùa thu của 65 năm về trước khi lên thăm tỉnh nhà, Bác đều căn dặn: Các dân tộc phải “đoàn kết chặt chẽ”, các đồng bào đông người hơn cần phải giúp đỡ các dân tộc rất ít người, cố gắng “làm cho đồng bào no cơm, ấm áo”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Lào Cai, tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no luôn hiện hữu, để Nhân dân các dân tộc tiến dần đến "phồn thịnh và sung sướng” như tâm nguyện của Bác kính yêu. 

Nội dung chi tiết mời độc giả xem video sau:

 

Thu Hường – Tuấn Nam – Lương Mạnh


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết