Tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 bắt đầu từ ngày 1/4

08:18 30-03-2023 | :1845

Laocaitv.vn - Bắt đầu từ 1/4, Lào Cai sẽ thực hiện việc thu thập, thống kê về tình hình doanh nghiệp hoạt động ở địa phương và kéo dài đến hết ngày 30/5/2023.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Lào Cai có khoảng trên 3.000 doanh nghiệp thuộc diện điều tra trong năm nay. Nội dung điều tra là các thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ của doanh nghiệp...

Lào Cai sẽ tiến hành điều tra doanh nghiệp năm 2023 bắt đầu từ ngày 1/4. (Ảnh minh họa)

Điều tra doanh nghiệp năm 2023 là cuộc điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu; sử dụng 14 loại phiếu điều tra với phương pháp điều tra gián tiếp thông qua hình thức thu thập thông tin trực tuyến. Các đơn vị điều tra thực hiện cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê. 

Thông qua điều tra giúp các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Thế Long - Thành Thuận


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết