Tỉnh ủy Lào Cai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

21:11 20-02-2020 | :392

Laocaitv.vn - Ngày 20/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVI; đồng chí Vũ Xuân Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện; đồng chí Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh nhấn mạnh: Do tính chất đặc biệt quan trọng, nên cùng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, báo cáo chính trị phải có tầm nhìn, đảm bảo khách quan, toàn diện. Đặc biệt, việc xác định phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới không chỉ sát với tinh thần chỉ đạo của Trung ương, mà còn phải bám sát vào thực tiễn địa phương, xu thế phát triển và tầm nhìn giai đoạn tới. Chính vì vậy, dự thảo báo cáo vẫn còn những vấn đề cần phải được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, rất cần ý kiến đóng góp của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cũng như toàn thể nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Đi vào những vấn đề cụ thể, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào chủ đề đại hội, bố cục đến việc sử dụng các số liệu, chỉnh sửa câu từ; báo cáo cần cô đọng, khái quát cao trên từng lĩnh vực, đảm bảo đúng tầm, tránh liệt kê. Đặc biệt, nhiều đại biểu đánh giá cao trong việc xác định 5 lĩnh vực đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, cũng như bài học rút ra trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Một số ý kiến đóng góp cũng đi vào từng ngành, lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các vấn đề xã hội như: Mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đại diện Hội doanh nhân trẻ Lào Cai cũng cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị cần làm rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân trong xu thế hội nhập.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tiểu ban Văn kiện Đai hội XVI tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa… để dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo khoa học, chất lượng, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.

Lê Liên - Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết