TP Lào Cai sẽ sáp nhập 179 thôn, tổ dân phố

15:30 09-12-2019 | :1578

Laocaitv.vn - Theo Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV vừa biểu quyết thông qua, thành phố Lào Cai sẽ thực hiện sáp nhập 179 thôn, tổ dân phố cũ thành 79 thôn, tổ dân phố mới thuộc các xã, phường trên địa bàn.

Cụ thể, phường Kim Tân sẽ sáp nhập 35 tổ dân phố cũ thành 25 tổ dân phố mới, giảm 15 tổ dân phố; phường Bắc Lệnh sáp nhập 04 tổ dân phố cũ thành 02 tổ dân phố mới; phường Cốc Lếu sáp nhập 20 tổ dân phố cũ thành 11 tổ dân phố mới, giảm 09 tổ; phường Bình Minh sáp nhập 06 tổ dân phố cũ thành 03 tổ dân phố mới; phường Pom Hán sáp nhập 23 tổ dân phố cũ thành 10 tổ dân phố mới; phường Phố Mới sáp nhập 13 tổ dân phố cũ thành 09 tổ dân phố mới; phường Duyên Hải sáp nhập 30 tổ dân phố cũ thành 16 tổ dân phố mới; phường Thống Nhất sáp nhập 05 tổ dân phố cũ thành 03 tổ dân phố mới. Tương tự, tại các xã Đồng Tuyến, Cam Đường, Tả Phời và Hợp Thành cũng sẽ tiến hành sáp nhập các thôn phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy mô phân bố dân số.

Như vậy, sau khi sáp nhập, tại các xã, phường của thành phố Lào Cai sẽ giảm 80 thôn, bản, tổ dân phố. Đây là chủ trương phù hợp với tinh thần chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai, nhằm sắp xếp lại đầu mối ở cấp cơ sở, đảm bảo tinh gọn, phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2020./.

Lê Liên


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết