Trên 80% thôn bản, tổ dân phố hoàn thành việc bố trí, sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm

19:29 07-11-2019 | :170

Laocaitv.vn - Thực hiện tinh giản bộ máy hành chính các cấp; từ năm 2017, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung thực hiện sắp xếp 3 chức danh kiêm nhiệm ở thôn bản, tổ dân phố. Đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp xong 3 chức danh kiêm nhiệm ở 1.543/1.837 thôn bản, tổ dân phố, đạt 84%.

Việc bố trí, sắp xếp cán bộ kiêm nhiệm đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Trong đó, có 23% thôn bản, tổ dân phố bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trên 29% thôn, bản, tổ dân phố có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận; trên 30% thôn bản, tổ dân phố bí thư chi bộ kiêm các chức danh khác.

Toàn tỉnh có 1.253 trưởng thôn bản, tổ trưởng dân phố là đảng viên. Việc kiện toàn, sắp xếp các chức danh đã góp phần tinh giảm về số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở thôn, tổ dân phố được tập trung, thống nhất, nhanh, gọn, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác sắp xếp 3 chức danh kiêm nhiệm, thời gian tới cần phải gắn với công tác nhân sự đại hội chi bộ thôn bản, tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 – 2022. Chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ không chuyên trách và chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò tự quản trong cộng đồng dân cư, nhằm xây dựng thôn bản, tổ dân phố vững mạnh toàn diện.

Mai Huệ - Minh Dũng


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết