Từng bước đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

08:09 22-10-2021 | :154

Laocaitv.vn - Đề án 06 của Tỉnh ủy ban hành, nhằm mục tiêu đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện - nguồn nhân lực - khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai. Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch trong từng lĩnh vực, xác định các mục tiêu, giải pháp cụ thể. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, từng nhiệm vụ đã được ngành Giáo dục và các địa phương quan tâm thực hiện, đạt được kết quả nhất định.

Tỷ lệ chuyên cần tại nhiều địa phương vẫn được duy trì tốt.

Trong 1 năm thực hiện Đề án 06 của Tỉnh ủy là quãng thời gian ngành Giáo dục của Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có những thời điểm, việc học trực tiếp phải gián đoạn. Cùng với đó, một số chính sách hỗ trợ cho giáo dục bị thay đổi, dẫn tới nhiều khó khăn, nhất là với giáo dục vùng cao. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn ngành Giáo dục, những mục tiêu của năm học vẫn được đảm bảo. Tỷ lệ chuyên cần tại nhiều địa bàn được duy trì tốt, 98% trẻ mẫu giáo được huy động ra lớp, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,9%. Cô giáo Lã Thị Tâm Tình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Pha Long, huyện Mường Khương chia sẻ: "Chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân về chế độ chính sách, đối thoại với Nhân dân ở 9 thôn, bản. Tuy chế độ bị cắt giảm, nhưng số học sinh của chúng tôi vẫn không giảm, tỷ lệ phổ cập vẫn đạt 100%".

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, việc triển khai Đề án 06 cần có sự kế thừa, lồng ghép các chương trình, dự án, đề án đang và sẽ triển khai trên địa bàn. Thực tế, việc triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đã tạo điều kiện thuận lợi để các chỉ tiêu phấn đấu về cơ sở vật chất trường lớp học. Từ đầu năm 2021 đến nay, mạng lưới trường lớp học tiếp tục được sắp xếp. Đã có trên 19.000 học sinh ở điểm trường lẻ về trường chính học tập. Các thiết bị dạy học hiện đại như máy chiếu, ti vi, phòng máy tính được đầu tư. Cô giáo Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Tả Giàng Phìn, thị xã Sa Pa cho biết: "Khó khăn về cơ sở vật chất chúng tôi đã tháo gỡ được. Tất cả các lớp đều được trang bị ti vi, máy tính để các em học theo chương trình mới".

Cơ sở vật vất các trường học vùng cao cơ bản được đảm bảo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Giáo dục quyết tâm triển khai thắng lợi trong năm 2021, là thực hiện hiệu quả Đề án Dạy và học ngoại ngữ, giai đoạn 2021-2025. Đến nay, 100% học sinh THCS&THPT đã được học ngoại ngữ. Tại những địa bàn thuận lợi như thành phố Lào Cai hay khu vực trung tâm một số huyện, thị xã, ngoại ngữ đã được dạy đến tận cấp học mầm non, hướng vào kết quả thực chất. Bà Trần Thị Thùy Dung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết: "Chúng tôi đã đăng kí với Sở Giáo dục và Đào tạo 80% trẻ mẫu giáo 4 tuổi được làm quen với tiếng Anh. Các cơ sở thực hiện tương đối tốt".

Bà Dương Bích Nguyệt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết: "Chúng tôi xác định 3 đột phá của ngành. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo dạy và học gắn với chuyển đổi số ngành Giáo dục. Thứ 2 là nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy ngoại ngữ gắn với hội nhập và hợp tác quốc tế. Thứ 3 là tập trung nâng cao chất lượng hệ thống các trường dân tộc nội trú, bán trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước chuẩn hóa giáo dục vùng cao".

Qua 1 năm triển khai, những kết quả trong việc thưc hiện Đề án 06 mới chỉ ở bước đầu. Tuy nhiên đã có những chuyển biến rõ nét trong công tác giáo dục. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để ngành Giáo dục và các địa phương tiếp tục triển khai thắng lợi các mục tiêu đề án, từ đó góp phần đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh.

Thu Hường – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết