Tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2024

08:28 05-04-2024 | :1719

Laocaitv.vn - Căn cứ Kế hoạch số 261-KH/TU ngày 19/3/2024 của Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2024; Thông báo số 3415-TB/TU ngày 02/4/2024 của Thường trực Tỉnh ủy về bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai, năm 2024; Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai (cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức) thông báo tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2024, như sau:

* Tổng số nhu cầu tuyển dụng: 15 biên chế/11 vị trí việc làm, trong đó:

- Thi tuyển công chức: Số biên chế cần tuyển: 08 biên chế; số vị trí việc làm cần tuyển: 06 vị trí việc làm; vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số: vị trí “Chuyên viên công tác mặt trận” thuộc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Xét tuyển viên chức: Số biên chế cần tuyển: 02 biên chế; số vị trí việc làm cần tuyển: 02 vị trí việc làm.

- Tiếp nhận vào công chức, viên chức: Số biên chế cần tuyển: 05 biên chế; số vị trí việc làm cần tuyển: 04 vị trí việc làm.

I. Điều kiện đăng ký thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức; tiếp nhận vào công chức:

1. Đối với thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức: Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có phiếu dự tuyển rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí tuyển dụng; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, người đăng ký dự tuyển phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đối với vị trí công tác đoàn thanh niên (cấp tỉnh, cấp huyện) phải là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tuổi đời không quá 30 tuổi.

- Đối với vị trí giảng viên phải có đầy đủ tiêu chuẩn của giảng viên: Có bằng Trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ sư phạm theo quy định.

2. Đối với tiếp nhận vào công chức, viên chức: Người đăng ký tiếp nhận vào công chức, viên chức ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại mục 1 nêu trên, còn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đối với tiếp nhận vào công chức:

+ Phải là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã; người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải công chức.

+ Có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian phải xem xét xử lý kỷ luật.

- Đối với tiếp nhận vào viên chức:

+ Phải là người có đủ 05 năm công tác trở lên đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật. (Thời gian công tác là thời gian làm chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tính thời gian tập sự theo quy định); cán bộ, công chức cấp xã đang làm công việc phù hợp với công việc ở vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận; người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của pháp luật, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian phải xem xét xử lý kỷ luật.

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng.

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức, viên chức:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2 đối với thí sinh dự xét tuyển viên chức.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng/hồ sơ tuyển dụng, nội dung tuyển dụng.

1. Đối với thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức:

- Kỳ thi tuyển công chức năm 2024 được tổ chức kỳ thi tuyển chung giữa khối Đảng và khối Nhà nước. Vì vậy, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký vào một vị trí tuyển dụng theo biểu tổng hợp nhu cầu của từng cơ quan, đơn vị kèm theo thông báo tuyển dụng của khối Đảng và khối Nhà nước, nếu thí sinh đăng ký dự thi vào 2 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

- Thí sinh dự thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức đăng kí dự tuyển theo Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo thông báo này).

- Thí sinh phải đảm bảo về tính chính xác, trung thực của các nội dung trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức; đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Trụ sở khối I, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

- Đối với Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: Ngày nhận Phiếu đăng ký được xác nhận theo dấu đến của bưu điện.

- Thời gian thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Đến hết ngày 02/5/2024.

- Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị thí sinh và các cơ quan, đơn vị liên hệ về Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để phối hợp giải quyết (theo số điện thoại: 0978.936.222 - đồng chí Trần Huyền Trang).


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết