Văn Sơn nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

14:07 13-11-2019 | :3040

Laocaitv.vn - Xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn là một trong hai xã được tỉnh lựa chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, sẽ có rất nhiều việc mà địa phương cần thực hiện để đạt được các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tập trung cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhiều hộ dân Văn Sơn có thu nhập cao từ mô hình nuôi ba ba và cá giống.

Xã Văn Sơn hiện chỉ còn 25 hộ nghèo, chiếm hơn 3%. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người là 12 triệu đồng thì đến thời điểm này đạt đến 36 triệu đồng/người/năm; thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác đạt đến 105 triệu đồng/ha. Đạt chuẩn thu nhập là điều kiện để Văn Sơn hoàn thành các tiêu chí khác của xã NTM nâng cao vào năm 2020.

Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 59 xã đạt tiêu chí về thu nhập. Đây là điều kiện để các xã tiếp tục đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao và hướng đến xã NTM kiểu mẫu trong tương lai.

Ngọc Hà – Nông Quý


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết