Xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm

13:49 14-01-2020 | :140

Laocaitv.vn - Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh được hiệu quả, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020.

Những tuyến đường nông thôn mới trải dài khắp các địa phương.

Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thành phố xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Hàng tuần giao ban thường trực các sở, ngành, đoàn thể; các huyện ủy, thành ủy có trách nhiệm đánh giá các nội dung thực hiện trong tuần và định hướng công việc trong tuần tới về xây dựng nông thôn mới; triển khai đồng bộ các giải pháp, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên cùng một địa bàn.

Mục tiêu đề ra trong năm 2020 đó là toàn tỉnh có thêm ít nhất 6 xã hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” gồm: xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng; các xã: Dền Sáng, A Mú Sung, huyện Bát Xát; xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên; xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn; xã Pha Long, huyện Mường Khương, nâng số xã hoàn thành nông thôn mới của tỉnh lên 58 xã.

Đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 nhưng chưa đạt gồm: xã Gia Phú, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng; xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, Ban Chỉ đạo các huyện có trách nhiệm tập trung chỉ đạo hoàn thành, đạt chuẩn xã nông thôn mới xong trước quý II năm 2020.

Đức Tính


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết