Yêu cầu báo cáo hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai

08:08 20-05-2023 | :2615

Laocaitv.vn - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai yêu cầu Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai và Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax báo cáo về việc đóng cửa hoạt động nhưng không thông báo với Sở theo quy định.

Ngày 11/5/2023, Đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã tới địa chỉ tầng 2, Trung tâm thương mại Trung Lan, số 188, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai - nơi Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai hoạt động. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, Trung tâm không có cán bộ, giáo viên làm việc, không còn các trang thiết bị dạy học và cơ sở vật chất khác.

Trên cơ sở kiểm tra, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai yêu cầu trước ngày 22/5/2023, Trung tâm Ngoại ngữ Apax English Lào Cai và Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax phải báo cáo rõ các nội dung liên quan tới việc đóng cửa hoạt động.

Trước đó, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax đã 2 lần gửi văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, một văn bản khẳng định đã mở cửa quay lại hoạt động vào ngày 1/12/2022 và một văn bản cam kết quay lại hoạt động vào tháng 4/2023.

Thu Hường


Bình luận

Tối thiểu 10 chữ Tiếng việt có dấu Không chứa liên kết