Bảo Thắng vững bước đi lên

Ngày xuất bản: 29-09-2021

Lượt xem: 2104

Là huyện vùng thấp của tỉnh Lào Cai, trong quá trình phát triển, Bảo Thắng có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; hình thành sản xuất chuyên canh, sản phẩm đặc hữu, thu nhập của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Bảo Thắng đang được đầu tư đồng bộ, phấn đấu là huyện dẫn đầu nhiều mặt của tỉnh.