Độc đáo sáo mũi của người Xa Phó

Ngày xuất bản: 26-11-2021

Lượt xem: 719

Sáo là nhạc cụ phổ biến của nhiều dân tộc nhưng có lẽ ít có cây sáo nào độc đáo như "cúc kẹ”, còn gọi là sáo mũi của đồng bào Xa Phó ở Lào Cai. Sáo thường được thổi trong lễ cúng cơm mới. Tiếng sáo cúc kẹ sẽ được thổi lên, cùng với lời hát chúc cho vụ mùa mới trời cho nước xuống, cho lúa chắc hạt, cho chim chóc không phá hoại, để thóc về đầy nhà, cho bản mường no ấm…