Dòng chảy sông Hồng

Ngày xuất bản: 07-04-2022

Lượt xem: 879

Bắt đầu chảy vào Việt Nam từ Lũng Pô, sông Hồng còn có tên gọi sông Cái, sông Thao, sông Nhị Hà - được coi là dòng sông Mẹ, đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai có chiều dài 128 km. Từ đây, dòng nước nặng đỏ phù sa vươn ra biển lớn, bồi đắp thêm những giá trị vật chất và tinh thần cho vùng châu thổ đồng bằng Bắc Bộ. Sông Hồng trở thành chứng nhân, tác nhân và nhân tố hết sức quan trọng trong đời sống của người Việt.