Dưới chân núi Hoàng Liên

Ngày xuất bản: 01-09-2023

Lượt xem: 892

Laocaitv.vn - Trải qua hàng trăm năm, người Mông dưới chân núi Hoàng Liên vẫn gìn giữ nghề chạm khắc bạc truyền thống, vừa để sử dụng, vừa làm thành những món đồ lưu niệm mà du khách ưu thích.