Hội trại thanh niên

Ngày xuất bản: 30-03-2023

Lượt xem: 1213

Hội trại từ lâu đã trở thành hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống và là sân chơi phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ của đoàn viên thanh niên trong mỗi dịp tháng 3 - tháng của Thanh niên. Mỗi trại được dựng lên mang phong cách khác nhau, thể hiện sự sáng tạo, xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho quê hương đất nước.