Kèn của người Dao

Ngày xuất bản: 25-08-2023

Lượt xem: 1150

Cộng đồng người Dao đỏ ở Lào Cai đã sáng tạo, lưu giữ nhiều loại nhạc cụ gắn với nét văn hóa đặc trưng và đời sống tâm linh của mình như: Kèn, chiêng, trống, chũm chọe, chuông…trong đó, cây kèn được người Dao coi như báu vật. Kèn chỉ được sử dụng từ ngày mồng 9/9 năm trước tới mồng 3/3 âm lịch năm sau, khi bận rộn với công việc mùa màng sẽ gác lại.